Details of Programmer: Yoshida, Takenao

Programmer of Taikyoku Igo Mituki.